CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI XẢ HÀNG LỚN

1: MUA BẾP TỪ FASTER FS 2S  HOẶC BẾP ĐIỆN TỪ FS 2SE  : 16,000,000VND ( TẶNG NGAY MÁY HÚT MÙI 70BL + 1 CHẢO TỪ )

2:MUA BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ – 720SR : 15.000.000VNĐ ( TẶNG MÁY HÚT MÙI CANZY CZ -70I + 1 CHẢO TỪ+ 1 BỘ NỒI CANZY ) + MUA BẾP TỪ CANZY CZ -2T  : 10,500,0000 VNĐ ( TẶNG MÁY HÚT MÙI CANZY 70B )

3: MUA BẾP ĐIỆN TỪ NAPOLIZ NA 630IC : 12,000,000VNĐ ( TẶNG BỘ NỒI EMICH 4 CHIẾC )MUA BẾP TỪ NAPOLIZ NA -ITC 600 : 8.500.000VNĐ ( TẶNG NGAY MÁY HÚT MÙI NAPOLIZ NA – 702 BL )

4 : MUA BẾP TỪ FANDI FD -22 I : 8,500,000VNĐ ( TẶNG MÁY HÚT MÙI FANDI FD 705S HOẶC CÓ THỂ QUY ĐỔI SANG BỘ NỒI EMICH ) + MUA BẾP ĐIỆN TỪ FANDI FS 226IH : 9,500,000VNĐ ( TẶNG NGAY MÁY HÚT MÙI 708P + 1 CHẢO DÀNH CHO BẾP TỪ  HOẶC QUÝ ĐỔI SANG BỘ NỒI EMICH )

5: MUA BẾP ĐIỆN TỪ NAPOLI NA – D2011 : 9,500,000VNĐ  ( TẶNG NGAY MÁY HÚT MÙI NA -728B ) + MUA BẾP TỪ NAPOLI NA -800k3 : 15.000.000VNĐ ( TẶNG MÁY HÚT MÙI NAPOLI NA -728B + 1 BỘ NỒI FIVESTAR)

6 :MUA BẾP ĐIỆN TỪ FEUER  FE - D50 : 8,000,000VNĐ ( TẶNG NGAY BẾP TỪ ĐƠN FEUER FE -A40) + MUA BẾP TỪ FEUER FE-D45 :8,000,000VNĐ TẶNG NGAY BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN FEUER FE-IR20)

7: MUA BẾP TỪ UBER 70DUO : 15.000.000VNĐ ( TẶNG NGAY BỘ NỒI TỪ EMICH 4 CHIẾC + 1 CHẢO TỪ ) + MUA BẾP ĐIỆN TỪ UBER 2V-33S : 15,500,0000VNĐ ( TẶNG BỘ NỒI EMICH 4 CHIẾC + 1 CHẢO TỪ )